Vad har hänt inom Samhall sedan inspelningen?

Alla de goda tips som Mats fick med sig men också de utmaningar som Mats blev uppmärksammad på har mynnat ut i ett antal saker. Bland annat har vi ändrat vårt sätt att kommunicera, vi vågar mer och har kaxigare budskap för att även bygga stolthet internt. Vi lyfter även fram våra medarbetare mer, både i kommunikationen och i positiv feedback.