Visste deltagarna att de var med i programmet?

Alla deltagare blev först tillfrågade om de kunde tänka sig att vara med i en dokumentärserie för TV4. Inledningsvis visste de inte vad programmet faktiskt skulle komma att handla om. När det sedan avslöjades fick de självfallet välja om de fortfarande ville vara med i programmet eller inte. Alla har deltagit frivilligt.