Kan en person med stor funktionsnedsättning jobba i Samhall?

Ja, så länge arbetsförmågan finns. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi kommit överens om att grupper med särskilda typer av funktionsnedsättningar ska ges prioritet vid anställningar. Minst 40 procent av våra nyrekryterade ska vara personer med psykisk sjukdom, utvecklingsstörning, neuropsykologiskt funktionshinder eller med mer än en funktionsnedsättning. Vi brukar varje år överträffa det målet.