Hur lyckas Samhall med uppdraget?

Runt 20 000 anställda med funktionsnedsättning erbjuds varje år arbete och utveckling i Samhall. Runt 1 000 medarbetare rekryteras varje år av andra arbetsgivare som gör att vi kan ge andra personer chansen till ett arbete.