"Mest inflytande på näringslivets hållbarhetsarbete under 2012"

Samhalls VD Monica Lingegård är Sveriges företagsledare med mest inflytande på näringslivets hållbarhetsarbete under 2012. Det är Veckans Affärers sajt CSR i praktiken som gjort kartläggningen över vilka 100 personer som med sina kunskaper, sitt nätverk och sin lyskraft bäst kan påverka andra att tänka nytt och klokt. Monica placeras på förstaplats i kategorin svenska företagsledare.

Motiveringen för Monica:

”När säkerhetsföretagets G4S förra VD tillträdde som chef för Samhall 2011 restes det frågor om vilka kvalifikationer som gett henne jobbet. Idag är det tydligt att hennes förmåga att först lyssna och sedan peka var precis det bolaget behövde. Lingegårds förmåga att fokusera på vad folk kan, snarare än vad de inte kan, har gett Samhall både ökat självförtroende och en tydligare position på marknaden som företrädare för en hållbar syn på anställda. Som medlem i styrelsen av Svenskt Näringsliv och ny favoritlekkamrat till såväl arbetsmarknadsministern som arbetsförmedlingens VD har Lingegård förmåga att påverka ökat ännu mer."

Läs mer om företagsledarna som påverkar företagen under 2012.

Bakgrundsinformation om Samhall

Samhall AB är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har cirka 20 000 anställda på över 250 orter i Sverige och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning och lyckas genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Skriv ut
Bookmark and Share